Hållbarhet

Scandivet är certifierade enligt ISO9001 och ISO14001, och vår miljöpolicy genomsyrar hela verksamheten. Vi strävar efter att bli mer miljövänliga och har därför tagit fram olika miljömål för verksamheten. Med ett steg mot ett större ansvar för vår natur och miljö följer Scandivet en handlingsplan just för att lyfta fram mer miljövänliga produktalternativ för våra kunder. Aktuella och miljövänliga produkter och leverantörer har kartlagts, och sammanställning av underlag för ingångsvärden till målet har också utförts. Vi breddar löpande vårt sortiment av mer miljövänliga produkter, vilka går under kategorin EKO-produkter. Scandivet står också bakom vår ägare OneMeds värderingar. Onemed tar ansvar genom att se till att produkter tillverkas under goda förhållanden, att transporter lämnar ett så litet miljöavtryck som möjligt och genom ett kvalitetstänk som utgår från arbetssätt och processer, miljöpåverkan och socialt ansvarstagande. Internt följer allt arbete certifierade kvalitetsledningssystem som täcker marknadsföring, försäljning och distribution av medicinsk utrustning samt produktion och service av sådan utrustning. Scandivet förespråkar återanvändning och har därför även ett sortiment med begagnad utrustning och tillbehör. Detta innebär att ni både kan sälja använd utrustning till oss, och köpa begagnat. På så sätt kan vi minska produktionen och minska på spill av fullt fungerande produkter. Det kallar vi miljösmart! Scandivet står även bakom FN:s globala mål för en grönare morgondag.