Miljömål

Med ett steg mot ett större ansvar för vår natur och miljö följer Scandivet en handlingsplan just för att lyfta fram mer miljövänliga produkt-alternativ för konsumenter.

Aktuella och miljövänliga produkter och leverantörer har kartlagts och sammanställning av underlag för ingångsvärden till målet har också utförts. Från och med 2022-02-28 har köp/beställningsprocess inletts.

Framöver kommer vi samla de mer miljövänliga alternativen i butikens sidomeny under ”EKO-produkter”.

Övergripande miljömål

Vi skall undvika ämnen som naturen inte kan eller hinner bryta ner.

Detaljerat miljömål

Om företaget kan hitta miljövänligare varor vid inköpen kan vi också i nästa led till kunden erbjuda dessa alternativ.

Målsättningen är att öka andelen miljövänliga alternativ av förbrukningsmaterial år från år.

Scandivet är nu ISO-certifierade och uppfyller kraven för 9001, 14001 och 45001