Miljömål

Eko-produkter för en grönare natur - teckning på katt och utter som gör "änglar" i gräset

EKO-produkter för natur och miljö.

Miljömål

Med ett steg mot ett större ansvar för vår natur och miljö följer Scandivet en handlingsplan just för att lyfta fram mer miljövänliga produkt-alternativ för konsumenter.

Aktuella och miljövänliga produkter och leverantörer har kartlagts och sammanställning av underlag för ingångsvärden till målet har också utförts. Från och med 2022-02-28 har köp/beställningsprocess inletts.

Framöver kommer vi samla de mer miljövänliga alternativen i butikens sidomeny under ”EKO-produkter”.

Övergripande miljömål

Vi skall undvika ämnen som naturen inte kan eller hinner bryta ner.

Detaljerat miljömål

Om företaget kan hitta miljövänligare varor vid inköpen kan vi också i nästa led till kunden erbjuda dessa alternativ.

Målsättningen är att öka andelen miljövänliga alternativ av förbrukningsmaterial å från år.

Scandivet är nu ISO-certifierade och uppfyller kraven för  9001, 14001 och 45001

ISO-certifikat för Scandivet

Några EKO-produkter från sidomenyn

Eco horse desinfektionsmedel

Foto på en flaska med ytdesinfektionsmedel Eco Horse.

Eco drop desinfektionsmedel

Foto på en flaska med ytdesinfektionsmedel Eco drop.

Eco drop desinfektionsmedel

Paket med rektalhandskar

Emerald 3-komponentsspruta

110103-A Emerald Inketion Spruta Scandivet

Riskavfallsbehållare Woodsafe

11465-A-riskavfall-woodsafe.jpg

ECO Pet  desinfektionsmedel

996206-ECO-Pet-Desinfektionsmedel-500ml.jpg

Följ oss på sociala medier

”Scandivet