Spåra ditt paket

DICOM PACS

DICOM – Digital Imaging and Communications in Medicine – Digital bildbehandling och kommunikation inom medicin,  är en standard för hantering, lagring, utskrift och överföring av medicinska digitala bilder och information relaterad till dessa bilder. En DICOM-fil innehåller inte bara information om pixeldatat utan även information om vilken patient bilden hör till, vilken utrustning som genererat bilden m.m. DICOM som kommunikationsprotokoll  stödjer överföring av bilder och andra medicinska dokument av olika slag. DICOM tillhandahåller riktlinjer för att organisera och lagra medicinska bilder i PACS-system. DICOM möjliggör på detta sätt sammankoppling av exempelvis modaliteter, informationssystem, bildläsare, värddatorer, arbetsstationer, skrivare och annan hårdvara från olika leverantörer till ett integrerat system. DICOM är idag den dominerande standarden inom framförallt medicinsk radiologi men används även inom andra medicinska områden. DICOM är en levande standard där nya tillägg görs i stor omfattning varje år.

PACS (Picture Archiving and Communication System)  hanterar lagring, åtkomst, distribution och presentation av medicinska digitala bilder. PACS är den digitala motsvarigheten till ett filmarkiv för röntgenfilmer. PACS spelar en avgörande roll inom modern vård genom att digitalisera och effektivisera hanteringen av medicinska bilder.  För integration mellan modaliteter, arbetsstationer och PACS av olika fabrikat används regelmässigt standarden DICOM.