Integritetspolicy

1 Introduktion

På Scandivet värdesätter vi din integritet. Vi vill att du ska känna dig trygg när du anförtror
dina personuppgifter till oss och har därför tagit fram denna policy. Säkerheten för dina
personuppgifter är vår högsta prioritet. Därför har vi vidtagit lämpliga tekniska,
organisatoriska och administrativa säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter från
obehörig åtkomst och annan obehörig behandling. Vi analyserar och utvärderar regelbundet
åtgärderna för att säkerställa att skyddet av dina uppgifter är så säkert som möjligt.

Syftet med denna policy är att informera dig om hur vi behandlar dina personuppgifter, vad vi
använder dem till, vem som har tillgång till dem och under vilka förutsättningar, samt hur du
kan ta tillvara dina rättigheter.

2 Personuppgiftsansvarig
2 Personuppgiftsansvarig

Scandivet AB, 556488-9565 (”Scandivet”, ”vi” eller ”oss”) är personuppgiftsansvarigt för
behandlingen av dina personuppgifter. Kontakta oss om du har några frågor eller vill utöva
dina rättigheter. Du hittar mer information om dina rättigheter under avsnitt 5 nedan.

Scandivet AB
Kvartsgatan 6B
749 40 Enköping, Sverige
E-post: info@scandivet.se

Om du har några synpunkter på vår behandling eller om du inte är nöjd med våra svar har du
enligt GDPR rätt att lämna eventuella synpunkter eller klagomål till
Integritetsskyddsmyndigheten (IMY).

3 Vilka personuppgifter vi behandlar om dig – och varför?
3 Vilka personuppgifter vi behandlar om dig – och varför?

Vi behandlar dina personuppgifter i syfte att tillhandahålla dig våra tjänster och produkter. Vi
strävar efter att minimera mängden data som vi behandlar. Det innebär att vi inte samlar in
fler personuppgifter än vad som är nödvändigt för att ingå eller fullgöra avtal med din
arbetsgivare. För att du ska hitta det som är relevant för dig har vi delat upp informationen i
olika stycken utifrån kategorier av registrerade.

3.1 Kontaktperson för vår kund

Ändamål
Vi behandlar kontaktpersoner hos våra kunders och potentiella kunders personuppgifter för
att kontakta företaget, för att administrera företagets och våra relationer, motta och besvara
offertfrågan och för att fullgöra avtal med kundföretaget. Vi behandlar också våra kunders
personuppgifter när du handlar via ditt kundkonto i vår webbutik på hemsidan. När du
kontaktar oss via webbplatsen eller handlar via webbplatsen behandlar vi dina
personuppgifter med stöd av vårt berättigade intresse av att kunna hantera ditt ärende eller
din beställning samt för att kommunicera med dig.

Rättslig grund
Berättigat intresse.
Kategorier av personuppgifter

Namn, telefonnummer, e-postadress, adress, titel, lösenord. Om du är enskild näringsidkare
kommer vi också behandla ditt personnummer.
Mottagare av personuppgifter
Uppgifterna kan komma att lämnas ut till myndigheter i enlighet med vad som föreskrivs i lag,
till eventuella samarbetspartners som levererar stödtjänster till företaget, bland annat
marknadsföring, ekonomi och IT-tjänster och på det sätt och i den omfattning som krävs för
att vi ska kunna fullfölja våra åtaganden gentemot vår kund.
Lagring och gallring
Så länge kundrelationen kvarstår. Om dina personuppgifter finns i fakturaunderlag kommer
de att sparas i sju år i enlighet med Bokföringslagen.
Personuppgifter som du lämnat oss genom kontakt- eller beställningsformulär raderas när vi
inte längre har ett berättigat intresse att spara dessa uppgifter, exempelvis när vi behandlat
din förfrågan om material.

3.2 Kontaktperson för vår leverantör

Ändamål
Vi behandlar kontaktpersoner hos våra leverantörer och potentiella leverantörers
personuppgifter för att kontakta företaget, för att administrera leverantörens och våra
relationer och för att fullgöra avtal med leverantören.

Rättslig grund
Berättigat intresse.

Kategorier av personuppgifter
Kontaktuppgifter (namn, telefonnummer och e-postadress samt titel).

Mottagare av personuppgifter
Uppgifterna kan komma att lämnas ut till myndigheter i enlighet med vad som föreskrivs i lag,
till eventuella samarbetspartners som levererar stödtjänster till företaget, bland annat
marknadsföring, ekonomi och IT-tjänster och på det sätt och i den omfattning som krävs för
att vi ska kunna fullfölja våra åtaganden gentemot vår kund.

Lagring och gallring
Så länge som leverantörsrelationen kvarstår. Om dina personuppgifter finns i fakturaunderlag
kommer de att sparas i sju år i enlighet med Bokföringslagen.

3.3 Deltagare i utbildningar och andra event

Ändamål
Vi behandlar personuppgifter om våra kursdeltagare och eventbesökare för att kunna
kontakta deltagaren, administrera och tillhandahålla kursen/eventet.

Rättslig grund
Berättigat intresse.

Kategorier av personuppgifter
Namn, e-post, telefonnummer, titel.

Mottagare av personuppgifter
Uppgifterna kan komma att lämnas ut till eventuella samarbetspartners som levererar
stödtjänster till företaget, bland annat marknadsföring, ekonomi och IT-tjänster och på det
sätt och i den omfattning som krävs för att vi ska kunna fullfölja våra åtaganden gentemot vår
kund.

Lagring och gallring
När uppgifterna inte längre behövs för ändamålet. Uppgifterna ska raderas efter att kursen
eller eventet är genomfört.

3.4 Besökare till vår hemsida

Vi kan komma att behandla dina personuppgifter när du besöker vår webbplats. Om och i
vilken utsträckning vår behandling sker beror både på dina webbläsarinställningar och på
vilka cookieinställningar du valde när du gick in på vår webbplats. Cookies, som används på
vår webbplats, är små textfiler som samlar in olika typer av information om hur du använder
vår webbplats. Du kan läsa om vår användning av cookies och vilka cookies vi använder i
vår Cookieinformation i det nedre vänstra hörnet på varje sida på vår webbplats.

Ändamål
Statistik-cookies: Samla in information om hur vår webbplats används för att förstå hur
besökare använder den i syfte att både säkerställa funktionaliteten och förbättra
webbplatsen.
Marknadsföringscookies: Samla in information om ditt besök på vår webbplats och därefter
rikta marknadsföring till dig via exempelvis Google.

Rättslig grund
Behandlingen av dina personuppgifter med hjälp av analytiska cookies, statistiska cookies
eller marknadsföringscookies, i tillämpliga fall, baseras på ditt samtycke. Du behöver inte
samtycka till dessa cookies för att få tillgång till webbplatsen. Vissa tjänster och funktioner
kräver dock användning av sådana cookies, och dessa kan vara begränsade eller
otillgängliga utan ditt samtycke. Du kan när som helst ändra dina inställningar och dra
tillbaka eller ändra omfattningen av ditt samtycke genom att klicka på ”gemet” – symbolen i
det nedre vänstra hörnet på varje sida på vår webbplats.

Kategorier av personuppgifter
IP-adress och enhetsinformation samt besök- och användardata.

Mottagare av personuppgifter
Uppgifterna kan komma att lämnas ut till samarbetspartners som levererar stödtjänster till
företaget, såsom marknadsföringstjänster och andra tekniska tjänster i samband med
tillhandahållandet av webbplatsen.

Lagring och gallring
Skiljer sig från cookie till cookie. Se vår Cookieinformation genom att klicka på ”gemet” –
symbolen i det nedre vänstra hörnet på varje sida på vår webbplats.

3.5 Besökare till våra sociala mediekanaler

Vi är personuppgiftsansvariga för de personuppgifter som vi publicerar i våra sociala
mediekanaler på Facebook, Instagram och LinkedIn. Vi har ansvaret för att begränsa att
olämpliga och stötande inlägg, kommentarer eller andra interaktioner publiceras i våra
kanaler. I så fall kommer vi att ta bort sådana aktiviteter.

Ändamål
Marknadsföring och delning av information om vår verksamhet, våra produkter och tjänster
till befintliga och potentiella kunder. Om du interagerar med någon av våra sociala
mediekanaler samtycker du också till att ta emot våra inlägg i ditt flöde. Du kan när som helst
sluta gilla eller följa våra sidor eller konton eller dölja enskilda eller alla inlägg som vi gör. Vi
kan komma att använda informationen för att kontakta det företag eller den organisation du
representerar och informera om våra varor/tjänster.

Att interagera med sociala mediekanaler innebär att dina personuppgifter kan komma att
överföras till tredje part i ett tredje land (USA).
För mer information om tredjelandsöverföringar och åtgärder vi vidtar avseende
tredjelandsöverföringar, se avsnitt 4 nedan.
Om du vill få mer information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisar vi till
respektive kanal, som är Facebook, Instagram och LinkedIn.

Rättslig grund
Berättigat intresse.

Kategorier av personuppgifter
De personuppgifter du väljer att dela med dig av i dina kommentarer och interaktioner,
inklusive ditt namn om du som fysisk person står som avsändare.

Mottagare av personuppgifter
Uppgifter delas med respektive sociala medie-plattform. Uppgifterna kan även att komma att
lämnas ut till samarbetspartners som på uppdrag av oss levererar stödtjänster till företaget,
såsom marknadsföringstjänster.

Lagring och gallring
Dina personuppgifter som du lämnar i form av interaktioner eller kommentarer där det
framgår att du som individ är avsändare kommer att bevaras tills vidare eller tills det att du
själv tar bort interaktionen eller kommentaren. Oönskade kommentarer kommer vi i
förekommande fall att ta bort löpande.

3.6 Prenumeranter på vårt nyhetsbrev och annan marknadsföring (via e-post)

Ändamål
För att tillhandahålla ett nyhetsbrev och annan marknadsföring via e-post.

Rättslig grund
Samtycke.
Du har rätt att återkalla ditt samtycke genom att avregistrera dig från vår e-postlista. Det finns
en avregistreringslänk längst ner i varje utskick/nyhetsbrev.

Kategorier av personuppgifter
Kontaktuppgifter (e-postadress).

Mottagare av personuppgifter
Uppgifterna kan komma att lämnas ut till samarbetspartners som levererar stödtjänster till
företaget.

Lagring och gallring
Tills du avregistrerar dig från vår e-postlista.

4 Överföring av personuppgifter utanför EU/EES
4 Överföring av personuppgifter utanför EU/EES

Scandivet och våra personuppgiftsbiträden strävar efter att inte överföra uppgifter till ett land
eller företag som ligger utanför EU/EES (ett tredje land). När vi kommunicerar med våra
kunder och leverantörer som är baserade i tredje land kommer vi dock att överföra
personuppgifter till dessa länder. Vi använder dock tredjepartscookies på vår webbplats och
är aktiva i sociala medier. Användandet av tredjepartcookies och sociala medier innebär att
dina personuppgifter kan överföras till tredje part som befinner sig i ett tredje land (t.ex. USA).
Du har möjlighet att själv begränsa användningen av cookies och du kan hitta mer
information om detta i vår Cookie-information i det nedre vänstra hörnet på varje sida på vår
webbplats. Du kan även välja att inte följa eller interagera med oss på sociala medier.

Om personuppgifter överförs till ett tredje land kommer vi alltid att se till att lämpliga
skyddsåtgärder finns på plats för att säkerställa en säker behandling av dina personuppgifter.
Sådana lämpliga skyddsåtgärder inkluderar att säkerställa att det land till vilket dina
personuppgifter överförs har en adekvat skyddsnivå eller att vi ingår i Europeiska
kommissionens standardavtalsklausuler (SCC) från 2021.

Kontakta oss gärna för mer information om potentiella överföringar till tredje land och för att
begära en kopia av våra säkerhetsåtgärder. Du hittar våra kontaktuppgifter i avsnitt 2 ovan.

5 Dina rättigheter
5 Dina rättigheter

När vi behandlar dina personuppgifter har du som registrerad ett antal rättigheter enligt
GDPR. Du är välkommen att när som helst kontakta oss med anledning av dessa, och om du
vill utöva någon av de rättigheter som beskrivs nedan når du oss enklast på
info@scandivet.se.

Vi kommer att vidta lämpliga säkerhetsåtgärder för att säkerställa att du är den person du
utger dig för att vara när du kontaktar oss. Om du inte på ett tillfredsställande sätt kan styrka
din identitet kan det hända att vi inte kan besvara din begäran.

5.1 Rätt till information

Din rätt att få information om vår behandling av dina personuppgifter tillgodoses delvis
genom denna integritetspolicy. Kontakta oss om du vill ha ytterligare information.

5.2 Rätt till tillgång (registerutdrag)

Du har rätt att begära att få en bekräftelse från oss om och hur vi behandlar personuppgifter
som rör dig, samt tillgång till de personuppgifter som vi behandlar om dig,

5.3 Rätt till rättelse

Du har rätt att få felaktiga personuppgifter rättade av oss. Om uppgifterna är ofullständiga
har du rätt att få dem kompletterade.

5.4 Rätt till radering

Du har rätt att begära att få dina personuppgifter raderade om uppgifterna inte längre är
nödvändiga för det syfte de samlades in för. Om uppgifterna sparas p.g.a. en lagstiftad
skyldighet har vi dock inte möjlighet att tillgodose din begäran.

5.5 Rätt till begränsning av behandling

Under vissa förutsättningar har du rätt att begära att vi begränsar vår behandling av dina
uppgifter. Vi kanske inte kan tillhandahålla dig våra tjänster om vi begränsar behandlingen av
dina personuppgifter.

5.6 Rätt att göra invändningar

Du har rätt att invända mot vissa behandlingar av personuppgifter som bygger på berättigat
intresse, exempelvis direktmarknadsföring. Om du invänder mot direktmarknadsföring
kommer vi att upphöra med behandling av dina personuppgifter för det ändamålet.

5.7 Rätt till dataportabilitet

Du har rätt att begära att få ut de personuppgifter som rör dig och som du har tillhandahållit
oss i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och ha rätt att överföra dessa
uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig.

5.8 Rätt att invända mot beslut som enbart grundas på automatiserad behandling

Du har rätt att inte bli föremål för ett beslut som enbart grundas på automatiserad
behandling, inklusive profilering, vilket har rättsliga följder för dig eller på liknande sätt i
betydande grad påverkar dig.

6 Ändringar av denna integritetspolicy
6 Ändringar av denna integritetspolicy

Vi förbehåller oss rätten att från tid till annan göra ändringar i denna policy i den utsträckning
vi anser nödvändiga utifrån att vi ändrar våra personuppgiftsbehandlingar samt för att
uppfylla nya lagkrav, tolkningar av lagkrav, tekniska krav eller för att åtgärda problem eller
störningar. När vi genomför grundläggande förändringar av vår behandling och därmed
denna integritetspolicy kommer du alltid att informeras via e-post. Den aktuella versionen av
policyn kommer alltid att finnas tillgänglig här på vår webbplats.

Denna integritetspolicy uppdaterades 2024-02-15.