Spåra ditt paket

Röntgen

Röntgenstrålarnas olika genomträngningsförmåga i mjuka respektive hårda vävnader ger en kontrastverkan som framträder på röntgenbilden som är tillräcklig för att bedöma och konstatera exempelvis ett benbrott.
Man har mer och mer övergått till digitala bilder, antingen från direktdigitala detektorer eller bildplattor. Den direktdigitala detektorn sitter antingen fast i undersökningsstativet, exempelvis i ett bord, eller är ansluten med kabel till en bildinsamlande dator. Detektorn omvandlar röntgenstrålarna till digitala bilder som kan visas på en datorskärm. Detta gör att bilderna kan tas snabbare och med högre kvalitet än med traditionella röntgenfilmer och man slipper hanteringen av kassetter som skall “framkallas”.

Bildplattetekniken bygger på att man ersätter filmen med en strålningskänslig platta i en speciell sorts kassett. Kassetten kan då användas precis som man gjorde tidigare med filmkassetter och man behöver därmed inte bygga om undersökningsrummen.

För hantering av de digitala bilderna används regelmässigt standarden DICOM.