Spåra ditt paket

Abs-förband

Varför är absorberande förband viktiga?

Absorberande förband är betydelsefulla för behandling av måttligt till kraftigt vätskande sår. De är utrustade med ett spärrskikt, ofta av polypropylen eller polyakrylat, som förhindrar att förbandet fastnar i såret och minskar smärta vid byte.

Vad är högabsorberande kompress?

En högabsorberande kompress är ett förband som används för att absorbera stora mängder vätska, detta gör den idealisk för att hantera blödningar och vätskande sår. Dessa kompresser kan användas antingen som våta eller torra förband beroende på sårets beskaffenhet. Vid större blödning ger absorptionsförband i kombination med exempelvis gasbinda eller annan binda ett mycket effektivt tryckförband. De är särskilt användbara för att täcka skrubbsår eller skärsår i ett första förband.

Vad är ett abs-förband?

Ett abs-förband är ett typ av plåster med ett ytskikt som inte vidhäftar såret, plåstret täcker och skyddar sår och sårkanter väl. Denna typ av förband är utformad för att omsluta såret och ge ett effektivt skydd mot smuts och bakterier. Abs-förband kallas även för snabbförband och abs-häfta.

Vad används absorberande förband till?

Absorberande förband används för att absorbera sårsekret från måttligt till kraftigt vätskande sår och kan ta upp cirka 8-10 gånger sin egen vikt. De fixeras vanligtvis med en fixeringsbinda, sårfilm eller tejp.