Spåra ditt paket

Embra

Embra, härlett från ordet “Embrace” (omfamna), står för ett tydligt åtagande att omfamna både miljö och social hållbarhet.
En Embra®-produkt måste uppfylla ett eller flera av följande kriterier, kopplade till FN:s globala mål för hållbar utveckling:
1. Minst 20% CO2-reduktion jämfört med Evercare Medicals produkter av liknande
kvalitet och/eller funktionalitet.
2. Mer än 50 % återvunnet material.
3. Minst 70 % material från en förnybar källa.
4. Återanvändbara produkter.
5. Extern certifiering.