Spåra ditt paket

Ultraljud

Ultraljudsundersökning kan användas som hjälpmedel för att ställa en veterinärmedicinsk diagnos. Man kan vid ultraljudsundersökning upptäcka skador och sjukdomar i olika organ och vävnader.

Ultraljud kan också användas för att ge korrekt riktlinje vid ex. vävnadsprovtagning