Reklamation

Viktigt! Vid synlig skada på ditt gods, reklamera skadan direkt till Scandivet AB, eller helt enkelt vägra ta emot godset. Dolda skador skall anmälas inom 5 vardagar till Scandivet AB. Dokumentera skadan med foto. Uppge kundnummer samt ordernummer.