Spåra ditt paket

Epoc test kort-kassett /st

Epoc test kort kan förvaras i rumstemperatur, analyserar blodgasparametrar både uppmätta och beräknade
kräver endast 92µl blod, färdigt resultat inom 3 minuter, alla parametrar på ett kort.
pH
Natrium
Kalium
Glukos
Laktat
Klorid
Joniserat Kalcium
Hematokrit
Kreatinin
pCO2, pO
Bikarbonat
Total CO2
Base Excess (basöverskott)
Syre mättnad
Anion Gap
Hemoglobin

<span style="color: #ff0000"

Mer Information

Förvaring i rumstemperatur
Hållbarhet ca7-12 månader

Beställningsvara