Spåra ditt paket

Lågvakuumdränage Pri-low-vac

Lågvakuumsystem är lämpliga för mild sårdränering i
känslig vävnad.
En manuellt komprimerbar bälg används för att bygga upp ett lågvakuum för konservativ sårdränering.
Ett kostnadseffektivt alternativ
Troakar, drän och behållare säljs var för sig. Troakar är flergångs, autoklaverbar

Artikelnr 419212-A Kategori

Beställningsvara

Offertförfrågan