Spåra ditt paket

ECO Horse yt- och luftdesinfektion

Användning
ECO horse ytdesinfektion är en färdigblandad vätska som fungerar att använda med vanlig sprayflaska, elektrostatspruta eller ULV kallfogg. Applicera vätskan direkt på en ren yta som du vill ska desinficeras, ingen avsköljning krävs.
Använd för desinficering inom veterinärhygien som tex. stall, hästtransporter, bord, utrustning.

 

Mer Information
ECO horse® yt- och luftdesinfektion är ett effektivt desinfektionsmedel och kan användas på alla typer av ytor och material. ECO horse är fri från farliga kemikalier och kräver ingen avsköljning. Hållbarhet och hantering Försluten förpackning: Hållbarhet 12 månader. Öppnad förpackning: Hållbarhet 1 månad. Lagra produkten i plusgrader (5–25°C) och i skydd från direkt solljus. Innehåll Vatten (H2O), Natriumklorid (NaCl), Hypoklorsyra (HOCl) 0,05% Producerad av Neuthox | Danish clean water A/S | Nørrekobbel 11 | 6400 Sønderborg | Denmark |Produktions reg. nr. 696874-7 ECO Horse-drop Säkerhetsdatablad 220108

Beställningsvara