Spåra ditt paket

ECO Pet yt- och luftdesinfektion

ECO pet – 5L och 500ml  ECO pet® yt- och luftdesinfektion är ett effektivt desinfektionsmedel och kan användas på alla typer av ytor och material. ECO pet är helt fri från farliga kemikalier och kräver ingen avsköljning. Tillsammans med våra metoder kan ni skydda och kontrollera er hygiennivå i kliniken genom rumsdesinfektion. Vår handburna utrustning sprider medlet som en dimma som når alla luftburna partiklar samt alla svåråtkomliga ytor i lokalen. 1 minut efter användning är lokalen helt desinficerad och helt säkert för nästa patient att beträda rummet.

129.00 kr498.00 kr

ECO pet® 5L och 500ml yt- och luftdesinfektion är ett effektivt desinfektionsmedel och kan användas på alla typer av ytor och material. Helt fri från farliga kemikalier och kräver ingen avsköljning. 1 minut efter användning är lokalen helt desinficerad och helt säkert för nästa patient att beträda rummet. Öppnad förpackning: Hållbarhet 6 månader. Obruten förpackning: Hållbarhet 18 månader. Lagra produkten i plusgrader (5–25°C) och i skydd från direkt solljus. För information om personlig hantering, hållbarhet och materialkompatibilitet, se aktuellt säkerhetsdatablad. ECO pet® innehåller Vatten (H2O), Natriumklorid (NaCl) Natriumhypoklorit (NaOCl) Hypoklorsyra (HOCl) 0,05% Folder_eco_pet_scandivet_2206_4_sid
ECO Horse-drop Säkerhetsdatablad 220108