Spåra ditt paket

Nocospray 2 högeffektsspruta

Nocospray 2 högeffektsspruta desinfektionsmaskin används tillsammans med desinfektionsprodukten Nocolyse®.  Konceptet är baserat på en maskin som omvandlar väteperoxid till torrånga som desinficerar samtliga ytor inklusive textilier i ett rum.

 

Mer Information

Konceptet bygger på en kombination av en torrångningsmaskin (Nocospray ® eller Nocomax Easy ®) tillsammans med desinfektionsprodukten Nocolyse® som tillsammans desinficerar alla ytor i ett rum på ett automatiserat sätt. Konceptet är validerat enligt många olika normer, vilket även inkluderar standarden NF T 72281 (2014) för rumsdesinfektion.

Deaktiverar och avdödar bakterier
Nocomaskinen har en turbin som förvandlar väteperoxid till gas (torrånga), vilket dödar alla sorters mikroorganismer. Genom att sprida vätskan som gas, blir det möjligt att inaktivera och förstöra bakterier genom att ändra permeabiliteten på dess membran med hjälp av elektroner skapade av OH-radikaler. Detta leder till självförstörelse av bakterien, vilket är anledningen till att denna metod inte kan leda till resistensutveckling.

Bruksanvisning

Användarinstruktioner:

1. Rengör de ytor som är smutsiga (vanligt rengöringsmedel kan användas)
2. Placera ut teststickor (Noco test sticks) på några olika platser i rummet där det är svårast att komma åt
3. Sätt i strömsladden i en kontakt och klicka fast flaskan med desinfektionsmedel (Nocolyse) på maskinen. Knappa in det aktuella rummets volym i m³ (L x B x H)
4. Se till att det inte finns något livsmedel, växter eller människor i rummet samt att alla fönster och dörrar är stängda.
5. Tryck på startknappen, lämna rummet och stäng dörren. Nocospraymaskinen startar efter 15 sekunder och stänger av sig själv när den är klar.
6. Observera karantäntiden efter behandlingen, denna beror på hur stort rummet är och vilken behandling man kört, men är ofta minst 60 min då man inte får lov att gå in i rummet.
7. När karantäntiden är över, gå in i rummet och läs av teststickorna för att säkerställa att desinfektionen är lyckad på samtliga ytor.

 

Artikelnr 996065 Kategori Etiketter , , ,

Beställningsvara

Offertförfrågan