Spåra ditt paket

Adapter sammanbindningsrör

Adapter , sammanbindningsrör. Används för att koppla ihop slangar, katetrar,  etc. med olika  dimensioner, även ensidig med hane- eller honkoppling. Säljs per styck.

6.00 kr74.00 kr