Spåra ditt paket

Fuktfälla till DM-3000

Fuktfällan/Vattenfällan fångar upp vattendroppar som kondenserats i prov/samplingsslangen och förhindrar att fukt tränger in i modulen. Vattenfällan måste tömmas med jämna mellanrum så att inte adaptern täpps till.

Artikelnr 45631-2 Kategori

625.00 kr