Spåra ditt paket

Cervilube glidgel /5gr

Steril vattenlöslig glidgel. Cervilube är vattenlöslig och innehåller inga ytterligare aktiva ingredienser

Används för att underlätta smidigt införande av medicinska produkter som ex. kateterar, endoskopi, cystoskopi och rektala eller gynekologiska undersökningar.

Beställningsvara