Spåra ditt paket

Neoflon Pro

Venkateter utan injektionsventil speciellt avsedd för punktion av små och sköra kärl. Neoflon Pro är tillverkad av polyuretan som mjuknar då den lagts på plats i venen.

28.00 kr29.00 kr