Avjoniserat vatten / 5 liter

109.00 kr

Har färre joner än destillerat vatten, lämpligt att använda till autoklaver, tandunits etc.där vattnet behöver vara så fritt från salter och mineraler som möjligt.

Värdet mikrosiemens µS kan variera mellan 0-10 men ju närmre 0 desto bättre för utrustningen vattnet används till.

Beskrivning

Renat med ett värde på 4-5us/cm , acceptans upp till 30us enligt Solveco alltså helt OK för autoklav etc.