Spåra ditt paket

Sorbact® Superabsorbent

Sorbact® Superabsorbent är ett bakterie- och svampbindande superabsorberande förband med en kontaktyta i acetatväv, lämpligt vid rikligt vätskande sår. Placeras i direktkontakt med sårytan. Skall ej klippas.

Sorbact® förebygger sårinfektion och underlättar sårläkningen utan känd risk för resistensutveckling. Bakterier och svamp binder naturligt till den unika Sorbact®-ytan och avlägsnas vid förbandsbyte.
Sorbact® Superabsorbent är sterilförpackad och finns i fyra storlekar.

525.00 kr2 095.00 kr