Spåra ditt paket

Surgicel 1,25x5cm /10st

SURGICEL® är ett material av oxiderad, regenererad cellulosa med ett lågt pH-värde (upplöst i destillerat vatten pH = 4).

När SURGICEL® läggs på och genomdränks med blod omvandlas materialet till ett geléaktigt koagel. Hemoglobinet i de röda blodkropparna omvandlas till hematin och SURGICEL® antar en mörkt brun till svart färg.

SURGICEL® resorberas vanligtvis fullständigt efter 7-14 dagar, med ingen eller minimal vävnadsreaktion.

SURGICEL® är bakteriologiskt och kan lämnas kvar in situ.

Med SURGICEL® uppnås hemostas efter 2-6 minuter.

Artikelnr 22121 Kategori

1 395.00 kr