Spåra ditt paket

Careflow Kateter 7F 150mm /10st

Merit Careflow™ är en röntgentät kateter i polyuretanmaterial.

Den centrala Merit Careflow-venkatetern är en intravenös kateter avsedd för korttidsanvändning (inte längre än 30 dagar). Den här centrala venkatetern är avsedd för infusion av läkemedel, parenterala nutritionsvätskor (TPN), infusioner av stora volymer, upprepad blodprovstagning och övervakning av det centralvenösa trycket. Seldinger-teknik används vid införande av denna CVK.

Beställningsvara

Offertförfrågan