Spåra ditt paket

Uricult Trio /10st

Uricult Trio är en odlingsmetod för diagnostisering av urinvägsinfektioner. Testet har tre agarmedier (CLED – grön, MacConkey -röd och E.coli – gul).
På CLED-agarn växer så gott som alla bakterier.
På MacConkey växer enbart gramnegativa bakterier och i enstaka fall enterokocker. På E.coli-agarn växer gramnegativa bakterier.

Mer Information

Metod: Odling
Provmaterial: Urin
Svarstid: 16-24 timmar
Avläsning av resultat: Visuellt
Förvaring: 7 – 25 °C
Övrigt material som behövs: Inkubator med kapacitet på +36 ± 2 °C
OBS!: Förvaras skyddade från drag och temperaturväxlingar. Får inte frysas.

Artikelnr 31312 Kategori

Beställningsvara

Offertförfrågan