Spåra ditt paket

Cidex OPA 3.8 liter

Glutaraldehyd-fri Cidex OPA-lösning för en effektiv desinfektion, är enkel att använda. Cidex OPA förstör 100% av Mycobacterium tuberculos efter 12 minuter. Har ingen stark lukt. Mycket lämplig för desinfektion av medicinsk utrustning. Cidex OPA är baktericid, virucid, fungicid och tubekulocid efter 5 minuters kontakttid med instrumenten, sporicid effekt uppnås efter 10 timmar.  Cidex OPA är färdig att användas och behöver inte blandas eller spädas, kan användas upp till 14 dagar eller tills Cidex OPA testremsa visar  en för låg MEC (minsta effektiva koncentration). Kan användas till endoskopi, gastroskopi, anestetsi, instrument, tandläkarutrustning etc.

Mer Information
Cidex OPA Glutaraldehyd-fri lösning för en effektiv desinfektion, är enkel att använda. Cidex OPA förstör 100% av Mycobacterium tuberculos efter 12 minuter. Har ingen stark lukt. Mycket lämplig för desinfektion av medicinsk utrustning. Cidex OPA är baktericid, virucid, fungicid och tubekulocid efter 5 minuters kontakttid med instrumenten, sporicid effekt uppnås efter 10 timmar.  Cidex OPA är färdig att användas och behöver inte blandas eller spädas, kan användas upp till 14 dagar eller tills Cidex OPA testremsa visar  en för låg MEC (minsta effektiva koncentration). Har en utmärkt kompabilitet med olika material t.ex metaller, plaster, elastomer, klister och olika dentalmaterial och kan användas inom en mängd olika områden: Endoskopi-eller gastroskopienheter, Anestetsi/ intensivvård, tandläkare

Beställningsvara

Offertförfrågan