Spåra ditt paket

Spotchem EZ klinisk Kemi

Snabb och enkel analys av biokemiska parametrar.

  • Flexibelt system, både enstaka analyser och paneler
  • Torrkemisk metod
  • Upp till nio olika analyser samtidigt
  • Inbyggd centrifug
  • Enkel kalibrering med magnetkort
  • Parametrar: Glu, UA, T-Cho, BUN, T-Bil, Ca, TP, Alb, ASAT, ALAT, LDH, CPK, Amy, GGT, ALP, Cre, FRA, IP, Mg
  • Kan mäta upp till 9 olika analyser samtidigt, lera olika singeltester , bl.a fruktosamin

x

Beställningsvara

Offertförfrågan