Miljö och säkerhet

Produktens ytaktiva ämnen är biologiskt nedbrytbara. Rena, tomma förpackningsmaterial kan material- eller energiåtervinnas.

Notera

Vi rekommenderar att desinfektionsmetoden används efter rengöring.

Använd biocidprodukter på ett säkert sätt. Läs alltid etiketten och produktinformationen före användning. Bekanta dig med säkerhetsdatabladet. Läs den skriftliga bruksanvisningen för apparaterna som används.

Under desinfektionsåtgärden får man inte vistas eller gå in i rummet som behandlas. Om rummet måste beträdas kortvarigt ska man använda täta skyddsglasögon och andningsmask för engångsbruk. Vid långvarigare användning under sprayningen ska man använda en andningsmask med NO-P3-gasfilter. Läs anvisningarna om hur du skyddar dig i säkerhetsdatabladet.