Spåra ditt paket

Getinge färgindikator 250st

Getinge emuleringsindikatorer är de mest avancerade kemiska indikatorerna för övervakning av de specifika ångsteriliseringsparametrarna för tid, temperatur och ånga inuti förpackningen och försäkrar användaren att maximala värden för alla cykelparametrar har uppnåtts. För att färgförändring från lila till grön skall ske krävs att en fullständig ångsteriliseringscykel  har skett.  När en förpackning öppnas går det snabbt att verifiera att villkoren för sterilisering har uppnåtts och att instrumenten och redskapen är säkra att använda vid kirurgiska ingrepp.

Mer Information

Läs eller tanka ner pdf-fil genom att klicka på bilden:

pdf symbol

Artikelnr 36032-2 Kategori

Beställningsvara